str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

Słownik finansowy
Porady i strategie
Mienie w transporcie

Najczęściej pojawiającą się przy ubezpieczaniu ładunków w transporcie wątpliwością jest pytanie o sens zawierania tego typu ubezpieczenia w sytuacji, kiedy zgodnie z większością umów transportowych to przewoźnik ponosi odpowiedzialność za stan ładunku. Dodatkowe zabezpieczanie się na wypadek szkód powstałych w przewożonym mieniu wydaje się w tej sytuacji zbędnym wydatkiem.

Owszem, odpowiedzialność przewoźnika jest bardzo szeroka. Obejmuje okres od chwili przyjęcia ładunku do transportu aż do momentu jego wydania odbiorcy. Ale nie jest to odpowiedzialność bezwzględna i nieograniczona. Przewoźnik może się od niej uwolnić, jeżeli udowodni, że dołożył należytej staranności, a szkoda powstała w wyniku okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Poza tym dochodzenie roszczeń bezpośrednio wobec przewoźnika jest procesem dość skomplikowanym proceduralnie i najczęściej długotrwałym (często trwa miesiące, a nawet lata).

Posiadanie polisy daje w tej sytuacji możliwość alternatywnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela, a w tym przypadku procedura jest dużo szybsza i wymaga mniejszego zaangażowania ze strony ubezpieczonej firmy. Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia skompletowania pełnej dokumentacji dotyczącej szkody.

Polisa może poza tym "pokryć" te ryzyka, za które przewoźnik z zasady nie odpowiada oraz zabezpieczyć przewozy organizowane przez firmę we własnym zakresie.

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem mienia w transporcie można objąć większość wysyłanych towarów, z wyjątkiem papierów wartościowych, wartości pieniężnych, metali i kamieni szlachetnych, towarów niebezpiecznych, których transport jest zabroniony i żywych zwierząt.

Zakres ubezpieczennia
Towarzystwo odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wskutek nasępujących zdarzeń:

  • pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego
  • wypadku, jakiemu uległ środek transportu
  • kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanego lub usiłowanego)

Ochronie nie podlegają jednak przewozy z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie i z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku.

Okres ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą zakończenia załadunku i rozpoczęcia przewozu, a kończy w momencie jego zakończenia, ale przed rozpoczęciem wyładunku w miejscu przeznaczenia, zawsze określonym w umowie ubezpieczenia.

Polisa może mieć charakter obrotowy. Obejmuje wówczas wszystkie przewozy dokonywane w określonym czasie.

Wyłączenia odpowiedzialności
Najczęstsze sytuacje, w których ubezpieczyciel mimo zawartego ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za przewożone towary to:

  • ubytki powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia
  • ubytki polegające na utracie wagi lub objętości w granicach obowiązujących norm ubytku naturalnego
  • wypadki środków transportu spowodowane ich złym stanem technicznym lub stanem upojenia alkoholowego czy narkotycznego prowadzącego
  • niewłaściwe, tj. niezgodne z obowiązującymi normami, załadowanie lub opakowanie przewożonego mienia
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009