str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

18 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

Słownik finansowy
Porady i strategie
system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko

Stosowany jest najczęściej w ubezpieczeniach:

  • mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • gotówki od ognia i innych zdarzeń losowych
  • mienia osobistego pracowników od ognia i innych zdarzeń losowych
  • kosztów towarzyszących szkodzie

Polega na zgłoszeniu do ubezpieczenia takiej wartości mienia ruchomego, która stanowi równowartość maksymalnej straty, jakiej możesz doznać w następstwie jednego zdarzenia losowego.
Może być stosowany w dwóch wariantach:

  • wypłata odszkodowania następuje do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w momencie wystawiania polisy i to na jej podstawie wyliczana jest składka
  • wypłata odszkodowania następuje w wysokości rzeczywistej szkody, a ostateczne rozliczenie składki - po upływie okresu ubezpieczenia

System ten stosuj jedynie wówczas, gdy z dużym prawdopodobieństwem możesz założyć, że ryzyko wystąpienia całkowitej utraty mienia jest niewielkie i suma ubezpieczenia może być niższa od wartości majątku.

Zadeklarowana przez ciebie jako suma ubezpieczenia kwota będzie stanowić limit odpowiedzialności towarzystwa z tytułu każdej szkody, jaka nastąpi w okresie ubezpieczenia. Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się za to zasady proporcji - nie ma znaczenia różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia a faktyczną (całkowitą) wartością mienia.
Z reguły suma ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko nie ulega wyczerpaniu - wypłacane odszkodowania nie pomniejszają jej. Towarzystwo może jednak zastrzec sobie, że w przypadku dużej "szkodowości" warunki ubezpieczenia zostaną zmienione na bardziej restrykcyjne.

Pamiętaj: Sumę ubezpieczenia na pierwsze ryzyko określasz sam, ale robisz to na własną odpowiedzialność. Jeżeli w wyniku jednego zdarzenia straty, jakie poniesiesz będą wyższe niż zadeklarowana przez ciebie suma - różnicę będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Wprawdzie stawki taryfowe w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko są znacznie wyższe niż w systemie na sumy stałe, ale i tak zapłacisz mniej, bo liczysz ją od dużo niższej sumy ubezpieczenia.

Przykład: Ubezpieczasz od kradzieży sprzęt sportowy zgromadzony w sklepie. Jego całkowita wartość to 200.000zł, ale zakładasz, że złodzieje będą w stanie wynieść jedynie najlżejsze przedmioty o łącznej wartości 50.000zł.
Stawka za ubezpieczenie całego sprzętu wyniosłaby 14 promili, a ubezpieczenie kosztowałoby cię wówczas 2.800zł. Stawka w systemie na pierwsze ryzyko byłaby dwukrotnie wyższa (28 promili), ale liczyłbyś ją od kwoty 50.000zł, a więc ubezpieczenie kosztowałoby cię 1.400zł.
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009