str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

Słownik finansowy
Porady i strategie
wartość odtworzeniowa

Oparcie sumy ubezpieczenia na wartości odtworzeniowej jest jedynym sposobem, który zapewni ci kompletne odtworzenie utraconego majątku. Wypłacone na podstawie tej wartości odszkodowanie umożliwi jego ponowny zakup lub wytworzenie, bez dokładania z własnej kieszeni.

W ten sposób powinieneś ustalić sumę ubezpieczenia mienia, którego stopień zużycia nie przekroczył 40%.

Jeśli ubezpieczenie ma cię zwolnić z wszelkich wydatków związanych ze szkodą, wartość odtworzeniowa powinna uwzględniać następujące koszty:

 1. w przypadku odbudowy budynków i budowli
 • koszty materiałów i ich transportu
 • koszty wykonawstwa robót
 • koszty nadzoru budowlanego
 • koszty usług projektowych i geodezyjnych
 1. w przypadku odtworzenia maszyn i urządzeń
 • koszty zakupu mienia o tych samych lub zbliżonych parametrach (wraz z cłem, jeśli musi być importowane)
 • koszty transportu wraz z jego ubezpieczeniem (cargo)
 • koszty montażu
 1. w przypadku środków obrotowych (produktów, surowców, towarów, zapasów, materiałów, produkcji w toku)
 • koszty ponownego wytworzenia mienia tego samego rodzaju i jakości (materiały + robocizna + koszty produkcji + przewidywany wzrost ich cen)
 • koszty ponownego nabycia mienia tego samego rodzaju i jakości (cena zakupu + cło + koszty transportu wraz z ubezpieczeniem (cargo) + przewidywany wzrost cen)

  Do ubezpieczenia przyjmuje się niższą z tych dwóch wartości, tj. albo koszty wytworzenia, albo koszty nabycia.
Wartość rzeczywista (techniczna)
Odpowiada wartości odtworzeniowej pomniejszonej o faktyczne zużycie techniczne mienia. Na tym poziomie możesz ustalić sumę ubezpieczenia dla majątku, którego stopień zużycia przekroczył 40%.
Odszkodowanie jakie otrzymasz nie będzie w tym wypadku wyższe niż koszty poniesione na przywrócenie mienia do stanu przed szkodą.
Stan zużycia ocenia się na dzień szkody, a nie na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Uwaga: Teoretycznie na ubezpieczeniu majątkowym nie można "zarobić". Wypłacone odszkodowanie ma umożliwić przywrócenie poprzedniego stanu mienia, co wyklucza jego ulepszenie. W praktyce jednak zawsze możesz "zaoszczędzić" część wypłaconego odzkodowania, jeśli uda ci się np. odtworzyć utracony majątek taniej niż wynika to z szacunków towarzystwa (np. części napraw dokonasz we własnym zakresie).
Możesz oczywiście zastosować przy odtworzeniu mienia nowocześniejsze niż poprzednio (a więc ulepszone) elementy, jeżeli tylko zmieścisz się w kwocie wypłaconego odszkodowania lub pokryjesz różnicę z własnej kieszeni.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009