str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

18 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

Słownik finansowy
Porady i strategie
Odpowiedzialność cywilna
Każdy może stać się sprawcą jakiejś szkody. Jeśli nie w życiu prywatnym, to podczas wykonywania określonego zawodu lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można narazić kogoś na utratę mienia, zdrowia, a nawet życia poprzez samo tylko posiadanie czegoś.

Prowadząc działalność gospodarczą masz wiele "okazji", aby narazić kogoś na utratę zdrowia, życia lub mienia.
Przykład: Prowadzisz mały pensjonat w górach, w którym od lat nie zmieniałeś instalacji wodnej. Pewnego ranka wrząca woda z przerdzewiałego boilera wylała się wprost na plecy jednego z twoich gości - to ciebie będzie winił za oparzenia III-go stopnia. I słusznie.

Ogólnie mówiąc odpowiedzialność cywilna to obowiązek ponoszenia konsekwencji pewnych zdarzeń lub zachowań, przy czym zachowanie może polegać również na bezczynności.
Przykład: Nie zabezpieczyłeś poluzowanej tablicy reklamującej twoją firmę, wiszącej nad drzwiami wejściowymi i w końcu pewnego pięknego dnia spadła komuś na głowę.

Odpowiedzialność cywilną może rodzić zarówno twoje własne zachowanie, jak i zachowanie osób, za które jesteś odpowiedzialny (np. z tytułu zatrudnienia). Odpowiedzialny możesz być również za osoby, którym powierzyłeś wykonanie pewnych czynności, a także za zwierzęta, które chowasz lub którymi się posługujesz. To samo w przypadku, kiedy będziesz nakłaniał lub pomagał komuś w wyrządzeniu szkody albo też świadomie z niej skorzystasz.

W przypadku ubezpieczeń OC samo stwierdzenie, że ktoś ponosi odpowiedzialność nie wystarczy. Najistotniejsze jest bowiem określenie konsekwencji tej odpowiedzialności, a więc konieczność wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat i utraconych korzyści.

Ubezpieczenie zdejmuje z ciebie ciężar finansowych konsekwencji pewnych zdarzeń lub zachowań. Towarzystwo w ramach zawartej umowy przejmuje na siebie cały obowiązek odszkodowawczy, łącznie ze wszystkimi kosztami związanymi z ustaleniem wysokości odszkodowania (ekspertyzy, rzeczoznawcy, adwokaci, itp.).

Uwaga: Posiadanie polisy OC nie zwolni cię z winy, której prawne konsekwencje będziesz musiał tak czy inaczej ponieść; uwolnisz się jednak dzięki ubezpieczeniu od obowiązku materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat.

Dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności cywilnej

Ze względu na charakter działań powodujących odpowiedzialność cywilną, dzieli się ją na:

  • odpowiedzialność cywilną deliktową (OD deliktowa),
  • odpowiedzialność cywilną kontraktową (OC kontraktowa).

Podstawą odpowiedzialności deliktowej jest delikt, czyli czyn niedozwolony. Jest nim każde działanie albo zdarzenie powodujące szkodę wyrządzona osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym.

Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Oznacza to, iż pomiędzy sprawcą i poszkodowanym musi istnieć najpierw pewien rodzaj umowy. Jeśli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009