www.elfin.pl
portal finansowy


18 lipca 2024
Od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3.490 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do ub. roku (było 3.010 zł).

Natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł, czyli o 3,10 zł więcej niż w 2022 roku (było 19,70 zł).

Kolejna podwyżka płacy minimalnej nastąpi od 1 lipca 2023 r. - do 3.600 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. 2022 poz. 1952).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.