www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2023

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

17 października (15 października - sobota)
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za wrzesień przez płatników posiadających osobowość prawną (m.in. spółki akcyjne, z o.o. i spółdzielnie).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.