www.elfin.pl
portal finansowy


18 lipca 2024
W dniu 5 maja br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym została podjęta decyzja o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o 0,75 pkt. proc. do poziomu:
  • stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej (dotychczas 4,50%);
  • stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej (dotychczas 5,00%);
  • stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej (dotychczas 4,00%);
  • stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej (dotychczas 4,55%);
  • stopa dyskontowa weksli 5,35% w skali rocznej (dotychczas 4,60%).

Uchwała RPP wchodzi w życie 6 maja 2022 r. Jest to ósma z kolei podwyżka stóp procentowych NBP w ciągu siedmiu miesięcy (pierwsza miała miejsce 7 października 2021 r.).

W związku z podwyżką stóp procentowych NBP od dnia 6 maja 2022 r. stawka odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 10,75% w skali roku. Zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (5,25% od 6 maja 2022 r.) i 5,5 punktów procentowych.

Ponadto zmieniają się odsetki od zaległości podatkowych i od dnia 6 maja 2022 r. wynoszą 13,5% w skali rocznej. Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stanowią one sumę dwukrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego i 2 punktów procentowych, lecz nie mniej niż 8%.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.