www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2023

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

15 września
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za sierpień przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników.

21 września (20 września - niedziela)
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za sierpień przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej;
- termin zapłaty ryczałtu za sierpień przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w miesiącu sierpniu;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w sierpniu należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zleceń, umów o dzieło).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.