www.elfin.pl
portal finansowy


15 czerwca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

7 października
- termin zapłaty podatku dochodowego za wrzesień przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

10 października
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za wrzesień przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.