www.elfin.pl
portal finansowy


15 czerwca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

26 listopada (25 listopada - niedziela)
- termin przesłania JPK_VAT - Jednolitego Pliku Kontrolnego ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za październik;
- termin zapłaty podatku VAT za październik i złożenia e-deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie;
- termin zapłaty podatku VAT za październik i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu;
- termin złożenia e-deklaracji informacji podsumowującej VAT-UE za październik o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
- termin złożenia e-deklaracji informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik o dokonanych dostawach towarów i świadczonych usługach, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotnego obciążenia);
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za październik i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.