www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2023

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

11 grudnia (10 grudnia - niedziela)
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za listopad przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

15 grudnia
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za listopad przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.