www.elfin.pl
portal finansowy


15 czerwca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

25 września
- termin zapłaty podatku VAT za sierpień i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie;
- termin zapłaty podatku VAT za sierpień i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu;
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE za sierpień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług - tylko w formie elektronicznej (e-deklaracji);
- termin złożenia informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień o dokonanych dostawach towarów i świadczonych usługach, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotnego obciążenia) - tylko w formie elektronicznej (e-deklaracji);
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za sierpień i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.