www.elfin.pl
portal finansowy


15 czerwca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

31 stycznia
- złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły rok (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał;
- złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku (PIT-16A);
- złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
- złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
- złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na bieżący rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
- wpłata podatku od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.