www.elfin.pl
portal finansowy


17 lipca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

20 grudnia
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za listopad przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej;
- termin zapłaty ryczałtu za listopad przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w miesiącu listopadzie;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w listopadzie należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zleceń, umów o dzieło).

27 grudnia (25-26 grudnia - Święta)
- termin zapłaty podatku VAT za listopad i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie;
- termin zapłaty podatku VAT za listopad i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu;
- termin wpłaty zaliczki na podatek VAT za listopad przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (w wersji elektronicznej) za listopad o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
- termin złożenia informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za listopad o dokonanych dostawach towarów i świadczonych usługach, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotnego obciążenia);
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za listopad i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.