www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2023

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

10 października
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za wrzesień przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

17 października (15 października - sobota)
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za wrzesień przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników;
- termin złożenia informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów, albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.