www.elfin.pl
portal finansowy


15 czerwca 2024

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

27 lipca (25 lipca - sobota)
- termin zapłaty podatku VAT za czerwiec i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie;
- termin zapłaty podatku VAT za czerwiec i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu;
- termin zapłaty podatku VAT za II kwartał i złożenia deklaracji VAT-7K, VAT-7D dla rozliczających podatek VAT kwartalnie;
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (w wersji elektronicznej) za czerwiec/II kwartał o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za czerwiec i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.