www.elfin.pl
portal finansowy


18 lipca 2024

Kalendarium 22-28 czerwca 2015 r.


W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

22 czerwca (20 czerwca - sobota)
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za maj przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej;
- termin zapłaty ryczałtu za maj przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w miesiącu maju;
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w maju należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zleceń, umów o dzieło).

25 czerwca
- termin zapłaty podatku VAT za maj i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie;
- termin zapłaty podatku VAT za maj i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu;
- termin wpłaty zaliczki na podatek VAT za maj przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D;
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (w wersji elektronicznej) za maj o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług;
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za maj i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.