www.elfin.pl
portal finansowy


18 lipca 2024

Kalendarium 7-13 kwietnia 2014 r.


W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

7 kwietnia
- termin zapłaty podatku dochodowego za marzec przez podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

10 kwietnia
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za marzec przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.