www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2023

Kalendarium 24-28 lutego 2014


W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

25 lutego
- termin zapłaty podatku VAT za styczeń i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie,
- termin zapłaty podatku VAT za styczeń i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu,
- termin wpłaty zaliczki na podatek VAT za styczeń przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D,
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (w wersji elektronicznej) za styczeń o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za styczeń i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.