www.elfin.pl
portal finansowy


2 grudnia 2023

W dniach 3-4 grudnia b.r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym została podjęta decyzja o pozostawieniu podstawowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,5% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa (oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków) 1% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.