www.elfin.pl
portal finansowy


18 lipca 2024

Kalendarium 21-27 października 2013


W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

25 października
- termin zapłaty podatku VAT za wrzesień i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie,
- termin zapłaty podatku VAT za wrzesień i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu,
- termin zapłaty podatku VAT za III kwartał i złożenia deklaracji VAT-7K, VAT-7D dla rozliczających podatek VAT kwartalnie,
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (w wersji elektronicznej) za wrzesień/III kwartał o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za wrzesień i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.