www.elfin.pl
portal finansowy


4 października 2022
W dniu 7 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym została podjęta decyzja o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego o 0,50 pkt. proc. do poziomu:
  • stopa referencyjna 6,50% w skali rocznej (dotychczas 6,00%);
  • stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej (dotychczas 6,50);
  • stopa depozytowa 6,00% w skali rocznej (dotychczas 5,50%);
  • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej (dotychczas 6,05%);
  • stopa dyskontowa weksli 6,60% w skali rocznej (dotychczas 6,10%).

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 lipca 2022 r. Jest to dziesiąta z kolei podwyżka stóp procentowych NBP w ciągu dziewięciu miesięcy (pierwsza miała miejsce 7 października 2021 r.).

W związku z podwyżką stóp procentowych NBP od dnia 8 lipca 2022 r. stawka odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 12% w skali roku. Zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (6,5% od 8 lipca 2022 r.) i 5,5 punktów procentowych.

Ponadto zmieniają się odsetki od zaległości podatkowych i od dnia 8 lipca 2022 r. wynoszą 16% w skali rocznej. Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stanowią one sumę dwukrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego i 2 punktów procentowych, lecz nie mniej niż 8%.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.