str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

4 października 2022
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum

Kalkulatory
Ile wyniosą twoje składki na ZUS?
Jakie raty kredytu będziesz spłacał?
Ile wyniesie twoja zaliczka na podatek?
Oblicz odsetki od zaległości podatkowych

Wszystkie   

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Korzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma charakter dobrowolnego prawa. Jeśli chce się z niego skorzystać należy złożyć w urzędzie skarbowym pismo informujące o wyborze:

 • przed uzyskaniem pierwszego przychodu - w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej (w braku oświadczenia złożonego w tym terminie obowiązywać będą zasady ogólne);
 • do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej przy zmianie zasad opodatkowania od 1 stycznia nowego roku (w przypadku spółki oświadczenie składają wszyscy wspólnicy).
Możliwość skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego jest ograniczona warunkami.

Można skorzystać z ryczałtu, gdy:

 • rozpoczyna się działalność
 • kontynuuje się działalność pod warunkiem, że w roku poprzednim przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie, nie przekroczyły 591 975 zł (limit obowiązujący w 2011r.).

Jednak nie wszyscy, którzy spełniają te warunki, mogą korzystać z ryczałtu. Przepisy przewidują szereg sytuacji wyłączających możliwość ryczałtu. I tak z ryczałtu nie mogą korzystać m.in. podatnicy, którzy:

 • opłacają podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w ustawie,
 • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
  • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
  • rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki..

Jeśli dana działalność nie jest wyłączona z ryczałtu, oznacza to, że można skorzystać z tej formy opodatkowania. Można też korzystać z ryczałtu jeśli zatrudnia się pracowników.

Stawki te są więc niskie w porównaniu do stawek przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Należy jednak pamiętać, że przy ryczałcie nie można wykazywać żadnych kosztów i dlatego forma ta jest korzystna wtedy gdy koszty danej działalności są niskie.

Do określania przychodów w ryczałcie stosuje się reguły ogólne określone w ustawie podatkowej (np. reguły ustalania kosztów podatkowych). Warto jeszcze zaznaczyć, że korzystający z ryczałtu może stosować większość ulg podatkowych określonych w ogólnych przepisach ustawy PIT (ulg odliczanych od podatku i od dochodu).

Rozliczenie podatkowe

Korzystający z ryczałtu jest zobowiązany do miesięcznego odprowadzania zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.

Oprócz wpłaty podatku, podatnik musi złożyć deklarację podatkową. Deklarację tą (PIT - 28) należy złożyć w terminie do 31 stycznia następnego roku we właściwym urzędzie skarbowym. PIT - 28 stanowi roczne rozliczenie i wynikający z zeznania ryczałt jest podatkiem należnym za cały rok podatkowy.

Podstawa prawna

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz.U. 1998 Nr 144 poz. 930)

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009