www.elfin.pl
portal finansowy


27 listopada 2021

Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej

Delegując pracowników za granicę musisz mieć świadomość, że w razie ewentualnego wypadku to ty ponosisz wszelkie koszty pomocy, leczenia, transportu i świadczeń związanych z zaistniałym zdarzeniem. Abyś nie musiał pokrywać ich z własnej kieszeni, powinieneś zawsze zabezpieczać się polisą.

Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą oferowane są podmiotom gospodarczym najczęściej w formie rocznych pakietów, przeznaczonych przede wszystkim dla tych firm, które często delegują swoich pracowników za granicę oraz biznesmenów wiele razy w ciągu roku wyjeżdżających w celach służbowych lub prywatnych.

Ubezpieczenie w ramach takiego pakietu ułatwia i maksymalnie skraca wszelkie procedury związane z korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej w trakcie wyjazdów zagranicznych.

Pakiet, poza życiem i zdrowiem podróżujących, obejmuje również ochroną:

  • bagaż,
  • straty finansowe związane z opóźnieniem lotu lub bagażu,
  • usługi typu assistance.

Umowę ubezpieczenia zwiera się jednorazowo, podając z góry planowaną liczbę osób, wyjazdów i czasu ich trwania w okresie obowiązywania polisy. Osoby wyjeżdżające w ramach takiego pakietu otrzymują jedynie bezimienną kartę potwierdzającą objęcie ochroną ubezpieczeniową i na jej podstawie uzyskują ewentualną pomoc za granicą.
Najczęściej w ramach powyższych pakietów nie ma podziału sum ubezpieczenia w zależności od kierunku podróży.

Więcej istotnych szczegółów na temat ubezpieczeń podróżnych znajdziesz w naszym serwisie Ubezpieczenia.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.