www.elfin.pl
portal finansowy


27 listopada 2021

Co robić w momencie wystąpienia szkody

  1. zastosuj wszelkie dostępne środki, które zmniejszą powstałą szkodę (zawiadom straż pożarną, pogotowie gazowe)
  2. zabezpiecz bezpośrednio zagrożone mienie przed szkodą
  3. w przypadku przestępstwa zawiadom policję
  4. zawiadom ubezpieczyciela o szkodzie do 3 dni od dnia jej wystąpienia (pisemnie)
  5. pozostaw bez zmian (do 7 dni) miejsce zdarzenia do przybycia likwidatora szkody
  6. pomóż przedstawicielowi towarzystwa wyjaśnić przyczynę szkody
  7. złóż ubezpieczycielowi listę strat w mieniu trwałym i ruchomym

Ustalanie wysokości odszkodowania
Odszkodowanie wypłacane jest zawsze w granicach sumy ubezpieczenia jednak sposób jego ustalenia może być różny w zależności od przyjętej przez towarzystwo metody szacowania majątku. Odszkodowanie może być ustalone wg wartości:

  • rzeczywistej (tj z uwzględnieniem stopnia zużycia majątku)
  • odtworzeniowej (tj. na podstawie kosztów naprawienia szkody)
  • rynkowej (tj. według aktualnych cen zakupu).

Odszkodowanie może być pomniejszone o wartość pozostałych części majątku, które można sprzedać lub przerobić.
Przy ustalaniu wartości odszkodowania uwzględniana jest zasada proporcji związana z określoną sumą ubezpieczenia. Jeżeli wartość mienia przed szkodą w przybliżeniu (z tolerancją do 20%) odpowiada określonej w polisie sumie ubezpieczenia - czyli nie jest ona przesadnie zaniżona - w wyliczeniu odszkodowania pomija się tą zasadę.Podziel się swoimi doświadczeniami na forum.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.