www.elfin.pl
portal finansowy


17 października 2021

W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

15 września
- termin zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przesłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za sierpień przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.