www.elfin.pl
portal finansowy


17 października 2021
Począwszy od rozliczenia za styczeń 2021 r. następuje zmiana minimalnych postaw i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące składki dla prowadzących działalność gospodarczą - zarówno w pełnej, jak i w obniżonej wysokości (dla nowych przedsiębiorców).

Minimalne podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych:
a) na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 3.155,40 zł,
b) na ubezpieczenie zdrowotne: 4.242,38 zł.

W związku z powyższym minimalne składki wynoszą:
 • na ubezpieczenie emerytalne: 615,93 zł (tj. 19,52% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenia rentowe: 252,43 zł (tj. 8% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie chorobowe: 77,31 zł (tj. 2,45% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie wypadkowe: 52,70 zł (tj. 1,67% podstawy wymienionej w punkcie a, przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób),
 • na Fundusz Pracy: 77,31 (tj. 2,45% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie zdrowotne: 381,81 zł (tj. 9% podstawy wymienionej w punkcie b).

Minimalne podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek (przez 24 miesiące):
a) na ubezpieczenie społeczne: 840,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia w 2021 r., wynoszącego 2.800 zł),
b) na ubezpieczenie zdrowotne: 4.242,38 zł (podstawa dla ubezpieczenia zdrowotnego jest taka sama, jak dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych).

W związku z powyższym minimalne składki wynoszą:
 • na ubezpieczenie emerytalne: 163,97 zł (tj. 19,52% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenia rentowe: 67,20 zł (tj. 8% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie chorobowe: 20,58 zł (tj. 2,45% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie wypadkowe: 14,03 zł (tj. 1,67% podstawy wymienionej w punkcie a, przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób),
 • na ubezpieczenie zdrowotne: 381,81 zł (tj. 9% podstawy wymienionej w punkcie b).

Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 r. wynosi 157.770 zł.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.