www.elfin.pl
portal finansowy


17 października 2021
Od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 200 zł w stosunku do ub. roku (było 2.600 zł).

Z kolei minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł, czyli o 1,30 zł więcej niż w 2020 roku (było 17,0 zł).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. 2020 poz. 1596).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.