www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2021
Począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r. następuje zmiana minimalnych postaw i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące składki dla prowadzących działalność gospodarczą - zarówno w pełnej, jak i w obniżonej wysokości (dla nowych przedsiębiorców).

Minimalne podstawy wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych:
a) na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 3.136,20 zł,
b) na ubezpieczenie zdrowotne: 4.026,01 zł.

W związku z powyższym minimalne składki wynoszą:
 • na ubezpieczenie emerytalne: 612,19 zł (tj. 19,52% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenia rentowe: 250,90 zł (tj. 8% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie chorobowe: 76,84 zł (tj. 2,45% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie wypadkowe: 52,37 zł (tj. 1,67% podstawy wymienionej w punkcie a, przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób),
 • na Fundusz Pracy: 76,84 (tj. 2,45% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie zdrowotne: 362,34 zł (tj. 9% podstawy wymienionej w punkcie b).

Minimalne podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek (przez 24 miesiące):
a) na ubezpieczenie społeczne: 780,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r., wynoszącego 2.600 zł),
b) na ubezpieczenie zdrowotne: 4.026,01 zł (podstawa dla ubezpieczenia zdrowotnego jest taka sama, jak dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych).

W związku z powyższym minimalne składki wynoszą:
 • na ubezpieczenie emerytalne: 152,26 zł (tj. 19,52% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenia rentowe: 62,40 zł (tj. 8% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie chorobowe: 19,11 zł (tj. 2,45% podstawy wymienionej w punkcie a),
 • na ubezpieczenie wypadkowe: 13,03 zł (tj. 1,67% podstawy wymienionej w punkcie a, przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób),
 • na ubezpieczenie zdrowotne: 362,34 zł (tj. 9% podstawy wymienionej w punkcie b).

Ograniczenie podstawy wymiaru składek
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 r. wynosi 156.810 zł.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.