www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2021
Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę rośnie z 2.250 zł do 2.600 zł.

W związku z powyższym minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek (przez 24 miesiące) wyniesie w 2020 roku 780,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.