www.elfin.pl
portal finansowy


24 maja 2019

Kalendarium 19 - 26 sierpnia 2013


W tym tygodniu pamiętaj o następujących obowiązkach:

20 sierpnia
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za lipiec przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej,
- termin zapłaty ryczałtu za lipiec przez podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych wypłaconych w miesiącu lipcu,
- termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w lipcu należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów zleceń, umów o dzieło).

26 sierpnia (25 sierpnia - niedziela)
- termin zapłaty podatku VAT za lipiec i złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M dla rozliczających podatek VAT miesięcznie,
- termin zapłaty podatku VAT za lipiec i złożenia skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu,
- termin wpłaty zaliczki na podatek VAT za lipiec przez podatników składających kwartalne deklaracje VAT-7D,
- termin złożenia informacji podsumowującej VAT-UE (w wersji elektronicznej) za lipiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
- termin rozliczenia podatku akcyzowego za lipiec i złożenia deklaracji AKC-4/AKC-4zh (i innych).--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.