str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

 Prezentacja Towarzystw
 Według rodzaju ubezpieczeń
 
Słownik finansowy
Porady i strategie
Ubezpieczenie należności celno-podatkowych

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem gwarancji są w tym przypadku ustalone przez urząd celny należności celne i podatkowe, jakie ciążą na importerze w związku z dopuszczeniem towarów do wwozu na teren polskiego obszaru celnego.
Należności te to:

 • cła i inne opłaty przewidziane przez prawo celne i pobierane przez urząd celny
 • podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy przewidziany przez ustawę w związku z obrotem towarowym z zagranicą
 • opłaty manipulacyjne oraz odsetki obciążające ubezpieczającego z tytułu niewywiązania się ze spłaty należności celno-podatkowych

Ubezpieczyciel gwarantuje urzędowi celnemu terminową zapłatę należności, do których zobowiązany jest ubezpieczający się importer.
Stronami umowy ubezpieczenia są importer i towarzystwo ubezpieczeniowe, a urząd celny - jako ubezpieczony - jest jedynie jej beneficjentem.

Zakres ubezpieczenia
Udzielona przez towarzystwo gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty należności z tytułu:

 • odprawy ostatecznej
 • odprawy czasowej
 • przewozu tranzytowego towarów pomiędzy terytoriami traktowanymi jako zagranica
 • działalności składu celnego
 • działalności agencji celnej
 • przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu urzędowi celnemu

Suma ubezpieczenia
Stanowi limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli nieprzekraczalną kwotę, do której ponosi on odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji wobec urzędu celnego. Limit ten wyznaczany jest zwykle przez przewidywane rozmiary poszczególnych transakcji importu towarów lub ogół transakcji realizowanych w danym okresie (sumę ubezpieczenia ustala się wówczas w wysokości przewidywanego górnego pułapu należności celno-podatkowych).

Składka
Ustalana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczającego i jest uzależniona od:

 • kwoty gwarancji (sumy ubezpieczenia)
 • tytułu, z jakiego jest udzielana
 • okresu ważności umowy
 • oceny wiarygodności ubezpieczającego się podmiotu
 • jakości jego zabezpieczeń majątkowych

Taryfy składek z tytułu ubezpieczeń należności celno-podatkowych wahają się zwykle pomiędzy 1% a 4% wysokości sumy udzielanej gwarancji w skali roku.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009