str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

 Prezentacja Towarzystw
 Według rodzaju ubezpieczeń
 
Słownik finansowy
Porady i strategie
Business interruption

czyli ubezpieczenie na wypadek nagłych przerw w działalności firmy

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie tego typu pozwala prowadzącym działalność gospodarczą na zachowanie płynności finansowej w przypadku wystąpienia poważnych szkód w należącym do firmy mieniu. Neutralizuje ono konieczność ponoszenia wysokich kosztów stałych, przy braku możliwości ich pokrycia z nowych przychodów.
Dotyczy dwóch wielkości ekonomicznych:

  • zysku operacyjnego (ale tylko tej jego części, którą firma osiągnęłaby w okresie trwania szkody i przy założeniu niezakłóconej pracy)
  • kosztów stałych (wynagrodzenia, koszty najmu, dzierżawy, energii elektrycznej, gazu, wody, c.o., raty leasingowe, itp.)

Ubezpieczyciele pod pojęciem zysku operacyjnego rozumieją również zysk zawarty w zniszczonych produktach gotowych i niegotowych oraz tych niezniszczonych, ale nie nadających się do sprzedaży.

Kwalifikują również, jako podlegające wypłacie odszkodowania, pewne koszty dodatkowe. Należą do nich:

  • koszt wynajęcia i przeprowadzki do budynków i pomieszczeń zastępczych
  • koszty prac w godzinach nadliczbowych
  • narzuty socjalne na wynagrodzenia
  • koszty wynajęcia rzeczoznawców
  • kary umowne
  • koszt zawiadomienia klientów o zaistniałe sytuacji

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu wywołane żywiołami (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, itp.) i w miejscu określonym w polisie jako miejsce ubezpieczenia. Efektem szkody musi być przerwa lub zakłócenie działalności ubezpieczonego przedsiębiorstwa, powodujące stratę w zysku brutto. Strata ta powinna jednak wystąpić w trakcie maksymalnego okresu odpowiedzialności, jaki został ustalony w polisie.

Uwaga: Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem polisy "ogniowej" (mienie od ognia i innych zdarzeń losowych). Oznacza to, iż nie można ubezpieczyć się na wypadek nagłych przerw w działalności spowodowanych zdarzeniami losowymi, bez uprzedniego ubezpieczenia mienia na wypadek tych zdarzeń.

Okres ubezpieczenia
Rozpoczyna się od dnia wstrzymania lub ograniczenia produkcji w związku z zaistniałą szkodą (z zastrzeżeniem tzw. okresu wyczekiwania). Trwa do dnia, w którym skutki szkody przestają mieć negatywny wpływ na działalność ubezpieczonej firmy lub w ustalonym w polisie dniu wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Suma ubezpieczenia
W celu skalkulowania sumy ubezpieczenia towarzystwa stosują najczęściej dwie metody:

  • metodę sumy - wówczas do zysku netto uzyskanego za ostatni zamknięty rok finansowy dodaje się wielkość kosztów stałych przypadających na ten okres i tak określoną wielkość koryguje o przewidywany wzrost lub spadek obrotu w roku następnym i w roku objętym ubezpieczeniem.
  • metodę różnicy - zgodnie z którą zysk brutto wylicza się poprzez zmniejszenie wartości obrotu za ostatni zamknięty rok finansowy o nie podlegające ubezpieczeniu koszty zmienne.
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009