str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 czerwca 2019
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

 Prezentacja Towarzystw
 Według rodzaju ubezpieczeń
 
Słownik finansowy
Zgłoś błąd lub sugestię
Porady i strategie
OC pracodawcy

Przed ryzykiem nadzwyczajnego świadczenia na rzecz pracowników nie możesz się uchronić ani przez sumienne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, ani przez najkosztowniejsze nawet działania prewencyjne. Nigdy do końca nie będziesz w stanie zabezpieczyć swoich pracowników przed wypadkami w pracy.
Sprawę pogarsza w dodatku fakt, iż twoja odpowiedzialność jako pracodawcy oparta jest na tzw. zasadzie ryzyka. W dużym uogólnieniu oznacza to, iż związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem i warunkami w miejscu pracy określa się z pominięciem aspektu winy pracodawcy.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, do obarczenia pracodawcy odpowiedzialnością za wypadki wystarczy sam fakt ich powiązania z miejscem pracy. Żadne działania pracodawcy w kierunku zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i higieny pracy nie zwalniają go z obciążeń finansowych, związanych ze świadczeniami na rzecz poszkodowanych pracowników.

Należne pracownikom świadczenie wypadkowe z ZUS-u, przyznawane niejako ryczałtowo po zakończeniu leczenia i zgodnie z decyzją ZUS-owskiej komisji lekarskiej, nie zamyka drogi do wysuwania dodatkowych roszczeń pod adresem pracodawcy. A świadomość pracowników w kwestii dochodzenia swoich praw systematycznie wzrasta.
Grupowe ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) również nie rozwiązuje sprawy. Owszem, w przypadku niegroźnych szkód można założyć, iż poszkodowani pracownicy "zadowolą" się kilkusetzłotowym świadczeniem, ale już w sytuacji poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń ciała nawet maksymalne świadczenia z NNW (zwykle nie przekraczające 20.000 zł) nie usatysfakcjonuje nikogo. Może się zdarzyć, iż jeden nieszczęśliwy wypadek przy pracy obciąży pracodawcę obowiązkiem wypłacania wysokich, dożywotnich rent na rzecz poszkodowanych pracowników i poważnie zaciąży na płynności finansowej firmy.
Ryzyko takie dotyczy zwłaszcza małych firm i ich właścicieli, którzy w takiej sytuacji mogą odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania wobec pracowników.
Trochę inaczej sprawa wygląda w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzilnością, ale i na nich - aż do momentu rozwiązania - ciąży obowiązek wypłaty ewentualnych rent.

Można wkalkulować ewentualne straty z tytułu tych roszczeń w ryzyko prowadzenia działalności, ale można się również przed nimi zabezpieczyć wykupując polisę odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Przedmiot ubezpieczenia
Na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo zobowiązuje się do świadczenia na rzecz poszkodowanego pracownika w takim zakresie, w jakim zobowiązany jest do tego pracodawca. Odszkodowanie wypłacane jest z zastrzeżeniem, że ustalona do wypłaty kwota zostaje pomniejszona o jednorazowe świadczenie otrzymane przez pracownika z ZUS-u.
Polisa zwalnia ubezpieczonego pracodawcę z konieczności uruchomienia własnych środków finansowych i problemów związanych z procedurą rozpatrywania roszczeń zgłaszanych przez pracownika, albowiem towarzystwo przejmuje na siebie całe postępowanie wyjaśniające i pokrywa ewentualne koszty postępowania sądowego.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2019 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009