str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

 Prezentacja Towarzystw
 Według rodzaju ubezpieczeń
 
Słownik finansowy
Porady i strategie
sumy stałe i zmienne

Powinien być stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniu zgromadzonych na terenie jednej lokalizacji:

  • środków trwałych
  • inwestycji
  • mienia powierzonego
  • mienia pracowniczego
  • środków pieniężnych

od ognia i innych zdarzeń losowych oraz

  • mienia ruchomego o niedużej wartości
od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ubezpieczeniu podlega wówczas całkowita wartość mienia i to do jej wysokości wypłacone zostanie odszkodowanie. Każdorazowa wypłata odszkodowania będzie pomniejszać sumę ubezpieczenia. Będziesz mógł ją uzupełniać poprzez opłatę dodatkowej składki.

System solidarnego ubezpieczenia na sumy stałe
Możesz zastosować go w ubezpieczeniach od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem i rabunku mienia ruchomego zlokalizowanego na terenie kilku różnych miejsc, ale pod warunkiem, że prowadzisz dla nich wspólną księgowość. Jest to system korzystny zwłaszcza przy częstym przemieszczaniu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Ubezpieczyciel będzie wymagał od ciebie opisu stosowanych w tych miejscach zabezpieczeń i udowodnienia, że w momencie szkody deklarowane mienie faktycznie znajdowało się w danym miejscu.
Ubezpieczeniu podlega całkowita wartość mienia ruchomego, bez podziału na poszczególne lokalizacje.

Solidarne ubezpieczenie może dotyczyć również rodzajów mienia ruchomego - w polisie nie wyodrębnia się osobnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych pozycji mienia, a ewentualny podział ma jedynie charakter ewidencyjny.

System ubezpieczenia na sumy zmienne
Najczęściej stosowany przy ubezpieczeniu środków obrotowych (zapasów, surowców, materiałów, produktów, towarów) oraz gotówki i mienia w transporcie. Weź go pod uwagę, gdy przewidujesz duże wahania wartości ubezpieczanego mienia w całym okresie ubezpieczenia.
Do ubezpieczenia zgłaszasz jedynie przewidywaną największą dzienną wartość środków obrotowych, jaka może zostać zgromadzona w miejscu ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania polisy. Wartość tą określa się w oparciu o przewidywane koszty ponownego wytworzenia lub zakupu, przy czym wybiera się mniejszą z nich. Tak określona kwota będzie sumą ubezpieczenia i to od niej wyliczona zostanie składka zaliczkowa (50% - 80%).

Ostateczne rozliczenie składki nastąpi po upływie okresu ubezpieczenia, na podstawie nadsyłanych przez ciebie co kwartał informacji o faktycznym stanie i wartości ubezpieczonego mienia.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009