str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Co chcesz ubezpieczyć?
odpowiedzialność cywilną
należności i zobowiązania finansowe
mienie w transporcie
pracowników
produkt
siebie

Dobrze wiedzieć
flexa
franszyza
cesja polisy
wartość odtworzeniowa
wartość księgowa
sumy stałe/zmienne
pierwsze ryzyko
zasada proporcji

 Prezentacja Towarzystw
 Według rodzaju ubezpieczeń
 
Słownik finansowy
Elfin radzi
Na jakie sumy się ubezpieczać

Określenie sumy ubezpieczenia decyduje o tym, w jakiej części wypłacone odszkodowanie zrekompensuje ci faktycznie poniesione straty.

Suma powinna być skalkulowana tak, aby umożliwić:

 • odbudowę lub zakup mienia - w sytuacji jego całkowitej utraty lub zniszczenia
 • naprawę przywracającą (przy użyciu nowych elementów) prawidłowe funkcjonowanie mienia - w sytuacji jego częściowego uszkodzenia

Sumę ubezpieczenia mienia możesz oprzeć na następujących wartościach:

Wartość odtworzeniowa
Oparcie sumy ubezpieczenia na wartości odtworzeniowej jest jedynym sposobem, który zapewni ci kompletne odtworzenie utraconego majątku. Wypłacone na podstawie tej wartości odszkodowanie umożliwi jego ponowny zakup lub wytworzenie, bez dokładania z własnej kieszeni.
W ten sposób powinieneś ustalić sumę ubezpieczenia mienia, którego stopień zużycia nie przekroczył 40%.
Jeśli ubezpieczenie ma cię zwolnić z wszelkich wydatków związanych ze szkodą, wartość odtworzeniowa powinna uwzględniać następujące koszty:

 1. w przypadku odbudowy budynków i budowli
 • koszty materiałów i ich transportu
 • koszty wykonawstwa robót
 • koszty nadzoru budowlanego
 • koszty usług projektowych i geodezyjnych
 1. w przypadku odtworzenia maszyn i urządzeń
 • koszty zakupu mienia o tych samych lub zbliżonych parametrach (wraz z cłem, jeśli musi być importowane)
 • koszty transportu wraz z jego ubezpieczeniem (cargo)
 • koszty montażu
 1. w przypadku środków obrotowych (produktów, surowców, towarów, zapasów, materiałów, produkcji w toku)
 • koszty ponownego wytworzenia mienia tego samego rodzaju i jakości (materiały + robocizna + koszty produkcji + przewidywany wzrost ich cen)
 • koszty ponownego nabycia mienia tego samego rodzaju i jakości (cena zakupu + cło + koszty transportu wraz z ubezpieczeniem (cargo) + przewidywany wzrost cen)

  Do ubezpieczenia przyjmuje się niższą z tych dwóch wartości, tj. albo koszty wytworzenia, albo koszty nabycia.
Wartość rzeczywista (techniczna)
Odpowiada wartości odtworzeniowej pomniejszonej o faktyczne zużycie techniczne mienia. Odszkodowanie jakie otrzymasz nie będzie w tym wypadku wyższe niż koszty poniesione na przywrócenie mienia do stanu przed szkodą. Oznacza to, że jeśli do odtworzenia majątku użyjesz nowych elementów, różnicę między ich ceną a odszkodowaniem będziesz musiał pokryć sam.
Na tym poziomie możesz ustalić sumę ubezpieczenia dla majątku, którego stopień zużycia przekroczył 40%.
Stan zużycia ocenia się na dzień szkody, a nie na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

Wartość upłynnienia
Możesz ją zastosować przy ubezpieczeniu mienia, którego stopień zużycia jest tak duży, że nie pozwala na dalsze jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Odszkodowanie zostanie ci wówczas wypłacone do wysokości równej cenie rynkowej powyższych składników majątku, czyli sumie, za jaką można by je sprzedać w dniu szkody.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009