str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Kalkulatory
Ile wyniosą twoje składki na ZUS?
Jakie raty kredytu będziesz spłacał?
Ile wyniesie twoja zaliczka na podatek?
Oblicz odsetki od zaległości podatkowych

Wszystkie   

Znajdź
Oferty B2B
Przetargi
Biuro rachunkowe
Dostawcę usług internetowych
Firmę leasingową
Brokera ubezpieczeniowego
Agenta ubezpieczeniowego
Instytucję publiczną

Słownik finansowy

 Wzory dokumentów

Porady i strategie
Formalności związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
Rejestracja
Indywidualna działalność, spółka cywilna

Z dniem 31 marca 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzająca m.in. uproszczone zasady rejestracji firm przez osoby fizyczne.

Zasada "jednego okienka" zakłada, że osoby mające zamiar założyć działalność składają w Urzędzie Gminy jeden wniosek zastępujący dotychczas obowiązujące wnioski do Urzędów: Gminy (wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej), Skarbowego (zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP), Statystycznego (wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON) oraz do ZUS lub KRUS (zgłoszenie płatnika składek).

Wypełniony wniosek można złożyć w urzędzie gminy (lub miasta) osobiście lub przez pełnomocnika, przesłać go listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem podpisu lub elektronicznie podpisując podpisem elektronicznym (w przypadku braku podpisu kwalifikowanego Urząd zawiadomi przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał).

Wzór nowego formularza zgłoszeniowego dotyczącego zakładania firm przez osoby fizyczne wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 24 marca 2009 (Dz. U. Nr 50, poz. 399). Formularz ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wnioskiem o zmianę danych, o zawieszenie oraz o wznowienie wykonywania działalności, a także zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

W formularzu EDG-1 należy podać m.in.:

 • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL
 • numer NIP
 • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy
 • określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej

Dane z wniosku wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie 3 dni powinny zostać przesłane przez organ ewidencyjny do naczelnika Urzędu Skarbowego, do Urzędu Statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Obecnie rozpoczęcie działalności rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku (za wyjątkiem sytuacji, gdy niezbędne jest uzyskanie licencji, zezwoleń lub koncesji) a nie jak było do tej pory - od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie.

Koncesji wymaga prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie (na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • przewozów lotniczych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Organem koncesyjnym jest minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009