str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

17 października 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum
Logo Jupiter 2020
Logo Mała Firma
PRAKTYCZNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA

Kalkulatory
Ile wyniosą twoje składki na ZUS?
Jakie raty kredytu będziesz spłacał?
Ile wyniesie twoja zaliczka na podatek?
Oblicz odsetki od zaległości podatkowych

Wszystkie   
Encyklopedia Prawa
Słownik finansowy

 Wzory dokumentów

Porady i strategie
ZLECENIE BROKERSKIE
ZLECENIE BROKERSKIE
zawarte w dniu .........................

przez. ...........................................................................................................................................
Nazwa Firmy i adres

zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
(Imię nazwisko i stanowisko)

Dla Kancelarii Brokerskiej "NAZWA" - adres, reprezentowanej przez Brokera - imię i nazwisko.

  1. Przedmiotem niniejszego zlecenia jest powierzenie przez Zleceniodawcę stałej i wyłącznej obsługi ubezpieczeniowej Kancelarii Brokerskiej "Nazwa".
  2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania Brokerowi informacji niezbędnych do wykonywania zlecenia oraz udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu ubezpieczenia oraz szkodowości za ostatnie 3 lata.
  3. Dane dotyczące Zleceniodawcy przekazane Brokerowi stanowią tajemnicę handlową i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Zastrzeżenie to nie dotyczy zakładów ubezpieczeń.
  4. Na podstawie wzajemnych ustaleń określone zostaną obowiązki stron w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia.
  5. Broker zobowiązuje się do przedstawienia szerokiej oferty przygotowanej przez ubezpieczycieli i po jej analizie ulokowania ubezpieczenia w uzgodnionym ze Zleceniodawcą towarzystwie ubezpieczeniowym.
  6. Broker oświadcza, że posiada zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń nr ........ na prowadzenie działalności brokerskiej - pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  7. Zlecenie ważne jest do pisemnego odwołania, które może nastąpić tylko w formie pisemnej, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
  8. Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
       Broker
Zleceniodawca        
(Pieczęć firmowa i podpis)    

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009