str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Kalkulatory
Ile wyniosą twoje składki na ZUS?
Jakie raty kredytu będziesz spłacał?
Ile wyniesie twoja zaliczka na podatek?
Oblicz odsetki od zaległości podatkowych

Wszystkie   

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Karta podatkowa
W odróżnieniu od ryczałtu ewidencjonowanego, przepisy wymieniają szczegółowo rodzaje działalności gospodarczej które mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Kartą objęte są niektóre usługi w zakresie takim jak m.in.:
 • działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa określona w załączniku do ustawy
 • działalność usługowa (np. z zakresu handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi)
 • dzialalność usługowa w zakresie handlu detalicznego art. nieżywnościowymi
 • działalność gastronomiczna
 • usługi transportowe
 • usługi rozrywkowe
 • usługi z zakresu ochrony zdrowia w formie wolnego zawodu (pielęgniarka, położna).
Szczegółowy wykaz rodzajów działalności znajduje się w załączniku do ustawy.

Korzystać z karty można pod pewnymi warunkami, jeśli podatnik m.in.:

 • nie prowadzi innej działalności gospodarczej poza tą objętą kartą (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi niektórych czynności opodatkowanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych)
 • do czynności związanych z podstawową działalnością nie korzysta z osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub usług innych firm (opłacający kartę może zatrudniać pracowników)
 • nie wytwarza wyrobów podlegających akcyzie
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.

Podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego korzystanie z karty ma charakter dobrowolny. Należy jednak w terminie do 20 stycznia roku podatkowego złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.
Podatek

Stawki podatku określone są w postaci stałych kwot płatnych co miesiąc. Kwoty te są płacone bez względu na to czy osiągnięty został (i w jakiej wysokości) w danym miesiącu dochód do opodatkowania.

Kwoty podatku uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej prowadzenia oraz liczby zatrudnionych i są określone szczegółowo w załączniku. Liczba zatrudnionych nie może przekroczyć określonej liczby przy danej działalności (z reguły jest to liczba do 5 pracowników). Wysokość podatku w danym roku ustalana jest w formie decyzji urzędu skarbowego w odpowiedzi na wniosek złożony przez podatnika (wniosek o zastosowanie karty podatkowej).

W niektórych przypadkach, kwoty podatku z karty są bardzo niskie i dlatego często jest to najbardziej korzystna dla podatników forma opodatkowania działalności gospodarczej. W szczególności, karta jest korzystna dla działalności, w której występują niskie koszty.

Rozliczenie podatkowe

Podatek (pomniejszony o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne), płatny jest do 7-go następnego miesiąca za dany miesiąc (za grudzień do 28 grudnia). Prowadzący działalność nie musi prowadzić żadnej ewidencji, za wyjątkiem ewidencji dotyczącej zatrudnionych pracowników (karty wynagrodzeń) oraz ewidencji na potrzeby VAT.

Podatnik nie wykazuje żadnych kosztów oraz nie może korzystać z ulg podatkowych (za wyjątkiem jednej ulgi dotyczącej szkolenia uczniów).

Podstawa prawna

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wersja obowiązująca od 1 sierpnia 2008 (Dz.U. 1998 Nr 144 poz. 930)

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009