str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Finanse firmy
Kredyty bankowe dla firm
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt kupiecki
Leasing
Rachunek bieżący
Rachunek skonsolidowany
Lokaty
Karty płatnicze
Faktoring
Forfaiting
Akredytywa
Inkaso
Weksle
Czeki
Fundusze inwestycyjne
Obligacje detaliczne
Bony skarbowe
Budżet
Analiza przepływów pieniężnych

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Obligacje detaliczne i hurtowe

Jednym ze sposobów lokowania nadwyżek mogą być obligacje oraz bony skarbowe. Są to najbardziej pewne formy lokaty. Ich gwarantem jest Skarb Państwa, a państwo bardzo rzadko nie reguluje swoich zobowiązań. Dla potrzeb teorii finansów przyjmuje się nawet, że bony i obligacje skarbowe są papierami wolnymi od ryzyka.

Obligacje detaliczne i hurtowe są instrumentami raczej długoterminowymi.
Obligacje detaliczne typu DOS i COI są prawie niepłynne, poza tym mogą być nabywane wyłącznie przez osoby fizyczne. Obligacje typu DOS to obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. Obligacje typu COI to obligacje czteroletnie o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji.
Emisja obligacji dwu- i czteroletnich odbywa się co miesiąc. Cena zakupu jest niezmienna i wynosi zawsze 100 zł. Jest to cena odpowiadająca wartości nominalnej jednej obligacji.

Inaczej jest w przypadku obligacji TZ (trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu). Są one przedmiotem obrotu na warszawskiej giełdzie oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO S.A. Emisja obligacji trzyletnich odbywa się co trzy miesiące (w lutym, maju, sierpniu i listopadzie).
Generalnie opłacalność inwestowania w nie (rentowność) jest uzależniona od poziomu stóp procentowych będących wynikiem przetargu na bony skarbowe. Najwyższa rentowność osiągana jest często wtedy, gdy obligacje te kupowane są na rynku pierwotnym - nie płaci się wtedy prowizji. Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy. Oprocentowanie jest ustalane na podstawie wskaźnika WIBOR 6M, a naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 PLN.
Dochody z obligacji są w przypadku osób prawnych opodatkowane na zasadach ogólnych, w przypadku osób fizycznych - zryczałtowanym 19% podatkiem.

Nabywanie obligacji hurtowych odbywa się, podobnie jak to ma miejsce w przypadku bonów skarbowych, na przetargach organizowanych przez NBP. Można na nich kupić: pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu (oznaczane skrótem OS), dziesięcioletnie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu (DZ), dziesięcioletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DS) i dwuletnie obligacje zerokuponowe (OK). Wartość nominalna tych walorów to 1000 zł.

Wszelkie wątpliwości rozwiać powinna bezpośrednia rozmowa z delerem. Wystarczy zadzwonić na infolinię banku i poprosić o numer do dealing room-u.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009