str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Finanse firmy
Kredyty bankowe dla firm
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt kupiecki
Leasing
Rachunek bieżący
Rachunek skonsolidowany
Lokaty
Karty płatnicze
Faktoring
Forfaiting
Akredytywa
Inkaso
Weksle
Czeki
Fundusze inwestycyjne
Obligacje detaliczne
Bony skarbowe
Budżet
Analiza przepływów pieniężnych

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Fundusze inwestycyjne

Jeżeli twoja firma posiada wolne środki pieniężne na niezbyt długi okres (powiedzmy kilka miesięcy) warte rozważenia jest ulokowanie ich w funduszach inwestycyjnych. Ponieważ mówimy o okresie krótkim, w grę wchodzą tylko fundusze rynku pieniężnego.

Fundusz inwestycyjny rynku pieniężnego lokuje aktywa głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe, bony komercyjne przedsiębiorstw, weksle czy obligacje skarbowe, których termin wygaśnięcia jest nie dłuższy niż rok, a także lokaty.

Najważniejszą cechą tych funduszy jest nie tylko bezpieczeństwo zwrotu środków , ale też bezpieczeństwo uzyskania stopy procentowej w stosunkowo łatwo przewidywalnych granicach. Chociaż te granice są szerokie i nie są gwarantowane, to jest to jeden z niewielu typów funduszy, w którym możemy liczyć na praktycznie pewny zysk. Przykładowo: fundusze obligacyjne tego nie gwarantują w krótkim, kilkumiesięcznym okresie. Może się zdarzyć, że jednostka uczestnictwa funduszu obligacyjnego w ciągu dwóch miesięcy obniży swoją wartość, co nie powinno zdarzać się w funduszu pieniężnym.

W przypadku funduszy rynku pieniężnego możemy liczyć na zwrot większy niż z lokat bankowych i mniejszy od stopy procentowej, na jaki banki skłonne są pożyczać własne środki innym bankom (WIBOR). Wartość jednostki takiego funduszu jest stosunkowo mało wrażliwa na nagłe zmiany stopy procentowej ze względu na krótki horyzont czasowy lokat.

Zaletą takiej lokaty jest przede wszystkim brak konieczności poświęcania czasu na poszukiwanie korzystnych lokat bankowych czy papierów wartościowych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych monitoruje na bieżąco sytuację na rynku depozytów bankowych, obligacji i bonów skarbowych. Ma przewagę skali nad przeciętnym uczestnikiem rynku pieniężnego. Poza tym, a może przede wszystkim - nabywając jednostki uczestnictwa w takim funduszu powierzasz swoje pieniądze profesjonalistom, którzy nie powinni przegapiać korzystnych ofert pojawiających się na rynku.

Za to oczywiście trzeba zapłacić. Towarzystwo pobiera zwykle opłatę tzw. stałą (przeciętnie 2% rocznie). Obecnie wiele funduszy rynku pieniężnego nie pobiera natomiast prowizji za nabycie jednostek uczestnictwa. Ten brak prowizji (lub niewielka jej wartość) to dobra wiadomość dla firm lokujących na okres bardzo krótki lub po prostu nieznany.

Aktualne oferty funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronach Elfina w dziale Inwestycje. Tam też łatwo dowiesz się jak nabyć czy zbyć jednostki.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009