str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Finanse firmy
Kredyty bankowe dla firm
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt kupiecki
Leasing
Rachunek bieżący
Rachunek skonsolidowany
Lokaty
Karty płatnicze
Faktoring
Forfaiting
Akredytywa
Inkaso
Weksle
Czeki
Fundusze inwestycyjne
Obligacje detaliczne
Bony skarbowe
Budżet
Analiza przepływów pieniężnych

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Czeki

Zakładając konto w banku otrzymasz książeczkę czekową, zawierającą pewną liczbę blankietów - wypisując czek zlecasz bankowi, by wypłacił określoną sumę pieniężną z twojego rachunku na rzecz okaziciela lub osoby wskazanej na czeku.

Czek musi zawierać:

 • nazwę "czek" w tekście dokumentu
 • pełną nazwę banku, który ma wypłacić kwotę czekową
 • bezwarunkowe polecenie wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej
 • oznaczenie miejsca płatności
 • miejsce i datę wystawienia czeku
 • podpis wystawcy

Rodzaje czeków:

 • gotówkowy (kasowy) - upoważnia bank do wypłacenia gotówki w banku wystawcy lub w innym banku. Wystawca lub posiadacz czeku mogą zabronić wypłaty czeku w gotówce, pisząc w poprzek na przedniej stronie czeku zastrzeżenie: "przelać na rachunek" - w ten sposób czek staje się czekiem rozrachunkowym
 • rozrachunkowy - upoważnia bank do przelania środków finansowych z rachunku wystawcy na rachunek innej osoby; może być użyty tylko do rozrachunku księgowego, który ma skutki zapłaty. Czeki rozrachunkowe mogą mieć postać czeków potwierdzonych lub gwarantowanych:
  • czek rozrachunkowy potwierdzony - zawiera oświadczenie banku wystawcy, że czek ma pokrycie na rachunku. Potwierdzenie czeku jest ważne tylko 10 dni od daty wystawienia czeku, na ten okres bank blokuje odpowiednie środki na rachunku wystawcy
  • czek rozrachunkowy gwarantowany - na podstawie umowy między bankiem a wystawcą, czek realizowany jest bez względu na stan rachunku wystawcy. W razie braku pokrycia na rachunku bank automatycznie kredytuje wystawcę czeku do wysokości sumy gwarantowanej
 • podróżne - umożliwiają podjęcie gotówki za granicą, mają zawsze charakter czeków imiennych

Wystawienie czeku jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ma on pokrycie (chyba, że to są czeki postdatowane - data wystawienia czeku jest późniejsza niż faktyczna i środki wpłyną na rachunek później). Za wystawienie czeku bez pokrycia wystawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną.

Czek powinien być przedstawiony w banku do zapłaty w ciągu 10 dni od daty wystawienia. Czek wystawiony za granicą jest płatny w ciągu 20 dni jeżeli miejsce wystawienia i miejsce płatności znajdują się w tej samej części świata, a jeśli znajdują się w różnych częściach świata - w ciągu 70 dni. Po upłynięciu terminu ważności czek nie staje się nieważny, bank nadal jest zobowiązany czek zrealizować, jednak wystawca czeku uzyskuje prawo do jego odwołania.

W przypadku zgubienia czeku lub jego kradzieży należy zgłosić ten fakt do banku, który wystawił książeczkę czekową. Bank od tego momentu przejmuje odpowiedzialność za ewentualną realizację tego czeku. Jeżeli zgłosimy ten fakt w innym banku, bank przejmuje odpowiedzialność dopiero po dwóch dniach.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009