str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Finanse firmy
Kredyty bankowe dla firm
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt kupiecki
Leasing
Rachunek bieżący
Rachunek skonsolidowany
Lokaty
Karty płatnicze
Faktoring
Forfaiting
Akredytywa
Inkaso
Weksle
Czeki
Fundusze inwestycyjne
Obligacje detaliczne
Bony skarbowe
Budżet
Analiza przepływów pieniężnych

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Weksle

Weksel jest papierem wartościowym, w którym wystawca bądź wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk osoby wymienionej w wekslu (remitenta) określonej kwoty.

Weksel może stanowić formę krótkoterminowego kredytu, może być wykorzystywany jako forma zapłaty w transakcjach kupna - sprzedaży, jako zabezpieczenie kredytu. Poza tym, może być używany także do regulowania należności w wielu operacjach gospodarczych niezwiązanych ze sobą, dzięki przenoszeniu praw z niego na inne osoby.

W zależności od osoby dłużnika wyróżnia się:

 • weksel własny (sola) - wystawca weksla zobowiązuje się w nim do zapłaty określonej kwoty. Jeżeli twojej firmie brakuje środków na zapłatę zobowiązań, możesz wystawić wierzycielowi weksel.
 • weksel trasowany (weksel ciągniony) - wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie (trasatowi) zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej (remitenta). Kiedy twoja firma jako producent nie jest w stanie zapłacić za dostawę materiałów dopóki odbiorca produktów nie ureguluje wobec ciebie zobowiązań, weksel trasowany rozwiązuje ten problem. Wystawiając go polecasz odbiorcy (trasatowi), aby bezpośrednio uregulował twoje zobowiązania wobec dostawcy. Weksel jest dokumentem, w którym jako wystawca możesz zobowiązać odbiorcę twoich produktów (zwanego trasatem) do zapłaty określonej sumy twojemu dostawcy, którego nazwisko będzie wyszczególnione na wekslu.

W zależności od osoby remitenta rozróżnia się:

 • weksel na zlecenie - upoważnia do przeniesienia prawa do wierzytelności w drodze indosu. Aby indosować weksel, czyli przekazać swoje prawa z weksla na inną osobę, wystarczy napisać na jego odwrocie np. "Ustępuję na rzecz (imię i nazwisko)" (indos imienny), "Indosuję" (indos in blanco) lub "Ustępuję na zlecenie okaziciela" (indos na okaziciela) i podpisać się. Każdy dodatkowy podpis na wekslu jest dodatkową gwarancją spłaty długu
 • weksel imienny - zawiera ścisłe określenie osoby remitenta
 • weksel na okaziciela

Oprócz tych rodzajów weksli możesz się również spotkać z tak zwanymi wekslami in blanco, które celowo wystawiane są w stanie niezupełnym tzn. nie posiadają wszystkich koniecznych dla ważności weksla elementów (zwykle sumy wekslowej, terminu płatności itp.). Ten rodzaj weksla jest często stosowany w celu zabezpieczenia np. kredytu bankowego. Jego zaletą jest to, że nie zamraża gotówki (jak np.kaucja).

Aby weksel był ważny, nie musi być wystawiony na blankiecie wekslowym. Wystarczy wypisać go na zwykłej kartce papieru, ale musi zawierać określone przez prawo elementy takie jak:

 • słowo "weksel" w tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono
 • bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
 • nazwisko osoby na rzecz której ma być dokonana zapłata
 • oznaczenie terminu i miejsca płatności
 • data i miejsce wystawienia weksla
 • podpis wystawcy

oprócz tego weksel trasowany musi zawierać nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata)

Sposoby realizacji weksla

Weksle mogą być płatne:

 • za okazaniem - zawiera klauzulę "za okazaniem"; płatny przy przedstawieniu, ale w tym samym roku, w którym był wystawiony
 • w pewien czas po okazaniu - zawiera formułę np. "8 dni po okazaniu"; płatny w ciągu roku od wystawienia
 • w pewien czas po dacie - zawiera formułę np. "3 tygodnie po dacie"
następna strona >>
Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009