str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

26 września 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum

Finanse firmy
Kredyty bankowe dla firm
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy
Kredyt inwestycyjny
Kredyt kupiecki
Leasing
Rachunek bieżący
Rachunek skonsolidowany
Lokaty
Karty płatnicze
Faktoring
Forfaiting
Akredytywa
Inkaso
Weksle
Czeki
Fundusze inwestycyjne
Obligacje detaliczne
Bony skarbowe
Budżet
Analiza przepływów pieniężnych

 Wzory dokumentów

Słownik finansowy
Porady i strategie
Akredytywa

Akredytywa jest formą rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy firmami, stosowaną przy rozliczeniach transakcji handlowych zarówno w obrocie zagranicznym jak i krajowym. Stosuje się ją zwykle gdy zostają nawiązane stosunki handlowe z nowymi partnerami lub na nowych rynkach i kontrahenci nie kontaktują się bezpośrednio, lub gdy istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, albo gdy sytuacja polityczna, ekonomiczna i prawna kraju kupującego nie jest ustabilizowana, co może mieć niekorzystny wpływ na przebieg transakcji.

Mechanizm działania

Uczestnikami akredytywy są:

 • zleceniodawca (importer/kupujący)
 • bank otwierający akredytywę
 • bank pośredniczący
 • beneficjent (eksporter/sprzedający)

Bank otwiera akredytywę na polecenie zleceniodawcy i zobowiązuje się tym samym do zapłacenia lub zabezpieczenia zapłaty beneficjentowi, jeśli spełni on określone w umowie warunki i w terminie przedstawi potwierdzające to dokumenty. W tym celu wyodrębnia na jego rachunku określoną kwotę lub udziela mu kredytu. Sprzedający przedstawia odpowiednie dokumenty w banku pośredniczącym, który zostaje upoważniony do stwierdzenia zgodności dokumentów z warunkami akredytywy. Bank otwierający przekazuje środki pieniężne z rachunku importera do banku pośredniczącego, który wypłaca je eksporterowi po spełnieniu przez niego warunków umowy.

Korzyści
 • dla sprzedającego - gwarancja otrzymania zapłaty. Zobowiązanie do zapłaty przejmuje bank, co wyklucza ryzyko odmowy odbioru towaru przez kupującego lub odbioru towaru bez zapłaty lub opóźnienia płatności
 • dla kupującego - pewność, że bank nie zapłaci sprzedającemu dopóki ten nie przedstawi dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy
 • pewność rzetelnego rozliczenia transakcji
 • akredytywa minimalizuje wszelkiego typu ryzyka występujące w handlu zagranicznym i umożliwia zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym
 • otwarcie akredytywy pozwala na korzystanie z forfaitingu

Formalności i opłaty

Bank otwierający akredytywę wymaga zwykle ustanowienia pod nią pewnych zabezpieczeń w wysokości 100-110% wartości akredytywy. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami są:

 • kaucja na rachunku bankowym zleceniodawcy
 • gwarancja bankowa
 • kredyt
 • weksel, poręczenie
 • tzw. zabezpieczenia składane, np. kredyt plus kaucja

Zabezpieczenia obowiązują przez określony czas, w zależności od okresu ważności akredytywy i terminu płatności.

Otwarcie akredytywy trwa - w zależności od banku - od 24 godzin do 3 dni.

Opłata za otwarcie akredytywy uzależniona jest przeważnie od jej wartości - banki pobierają opłaty określone jako procent wartości akredytywy, np. 0,15%, jednak nie mniej niż 100 zł. Za potwierdzenie akredytywy obcej zapłacisz około 0,15% - 0,3% jej wartości (min.150 zł) kwartalnie.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009